Firma świadczy usługi w zakresie:
hydrogeologii, geotechniki i ochrony środowiska gruntowo-wodnego.
Obszarem działania jest głównie województwo: pomorskie, zachodniopomorskie i małopolskie.
Możliwe jest również świadczenie usług na terenie całego kraju.

Wiedza jak i zdobyte umiejętności zawodowe przemawiają za profesjonalnością świadczonych usług.
Firma współpracuje z Firmami Projektowymi z całego kraju.

Właściciel posiada stosowne kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii:
V-1860 HYDROGEOLOGIA VII-1747 GEOLOGIA INŻYNIERSKA

WYKONALIŚMY BADANIA GEOLOGICZNE DLA PONAD 400 OBIEKTÓW
Dziękujemy za zaufanie

INTERNETOWE ŹRÓDŁA DANYCH GEOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

HYDROGEOLOGIA

GEOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

MULTIMEDIA FILMOWE