Hydrogeologia

1. Opracowywanie projektów i dokumentacji hydrogeologicznych:
  • - dla ujęć wód podziemnych
  • - dla poboru ciepła Ziemi (pompy ciepła)
  • - dla innych obiektów, które wymagają sporządzenia tego typu dokumentacji
  • - sporządzanie operatów wodnoprawnych

2. Nadzór nad wykonywaniem ujęć wód podziemnych (przy stałej współpracy z profesjonalnymi firmami)

3. Wykonywanie badań laboratoryjnych wód podziemnych w autoryzowanym laboratorium

4. Opracowywanie wyników próbnych pompowań przy pomocy programu komputerowego Aquifer Test (dodatkowa analiza w dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęć wod podziemnych) http://www.swstechnology.com/pdfs/technology_sheet/AquiferTest_Pro_technology_sheet.pdf
5. Sporządzanie opinii i dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących:
  • - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  • - odprowadzania wód opadowych do gruntu