HYDROGEOPLAN jest firmą która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku.

Firma specjalizuje się w wykonywaniu dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych.
Dużym atutem firmy jest długoletnie doświadczenie w zakresie geotechniki, hydrogeologii jak i w ochronie środowiska przyrodniczego. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz współpraca z branżowymi firmami dają możliwość wszechstronnego działania.
Firma skupia się na zastosowaniu innowacyjnych technologii, które uszczegóławiają i ułatwiają pracę geologia - m.in. poprzez zastosowanie:

- nowoczesnego sprzętu do wierceń: wiertnica hydrauliczna firmy HYDROMAK, badań zagęszczenia gruntów piaszczystych - pneumatyczna sonda dynamiczna DPL i DPM (PR13), skaner do: kawern, rurociągów, obiektów podziemnych do 25 m głębokości
- opracowywania danych m.in. w programie komputerowym Aquifer Test, GEOGRAF.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY